THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 - 2014

Thứ năm - 09/11/2017 03:25
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 - 2014
Thứ Tiết   1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5
2 S 1 C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C
2 T.A TV TV TV TV TV TV TV TV TV MT TV TV TV TV TA Toán Toán Toán Toán Tin T.đọc T.đọc T.đọc T.đọc
3 TV T.A TV TV AN TV TV TV TV TV TV MT Toán Toán Toán Toán TA TV TV TV Toán Tin Toán Toán Toán
4 TV Tv T.A Tự học TV Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán MT Tự học Đ.đức TV TV TA Tự học AN T.đọc Toán Tin Tự học C.tả
5 Tự học Tự học Tự học T.A Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học MT Tự học Tự học Tự học Tự học TA Tự học Tự học Tự học Tự học Tin Tự học
                                                   
C 1 MT Đ.đức Đ.đức Đ.đức Đ.đức MT Đ.đức Đ.đức Đ.đức Đ.đức Đ.đức Đ.đức Đ.đức Đ.đức TV AN KH KH KH TA T.A C.tả C.tả C.tả Tin
2 Đ.đức MT Toán Toán Toán Đ.đức MT Toán Toán TA Toán Toán Toán Tin Toán KH AN Toán Toán KH C.tả T.A Toán Toán Đ.đức
3 Toán Toán MT HĐNK L.chữ Toán Toán MT KNS Toán Tin TA T.viện Toán T.viện Toán Toán AN L.chữ Toán Toán Toán T.A KNS Toán
4 HĐNK HĐNK HĐNK MT HĐNK KNS* KNS KNS MT KNS T.viện* T.viện Tin T.viện T.A L.chữ* L.chữ L.chữ AN L.chữ KNS* KNS KNS T.A KNS
                                                   
3 S 1 TV TV TV TV TV AN Toán Toán Toán Toán Tin Toán Toán Toán Toán TD TD TD TV TA MT LT&C LT&C LT&C TA
2 TV TV TV TV TV Toán AN TV TV TV Toán Tin TV TV TV TA TV TV TD TD LT&C MT Toán TA LT&C
3 Toán Toán Toán Toán Toán TV TV AN TV TV TV TV Tin TV TV TV TA Toán  Toán  Toán  TA Toán MT Toán Toán
4 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học TV TV TV AN Tự học TV TV TV Tin Tự học Toán Toán  TA Tự học TV Toán Tự học TA MT Tự học
5           Tự học Tự học Tự học Tự học AN Tự học Tự học Tự học Tự học Tin Tự học Tự học Tự học TA Tự học Tự học TA Tự học Tự học MT
                                                   
C 1 TA T.công T.công T.công MT TNXH TNXH TNXH TNXH AN TNXH TA TNXH TNXH TNXH Tin K.H K.H K.H K.H K.H K.H K.H K.H K.H
2 T.công TA TV TV T.công Toán TV TV TV TNXH T.công T.công T.công TV Tin K.H TV TV TV TA Đ.đức Đ.đức Đ.đức Đ.đức KC
3 TV TV TA KNS TV TV Toán Toán TA Toán TV TV TV T.công TV TV Tin KNS KNS TV TV TV TV TV TV
4 KNS* KNS KNS TA KNS Tviện* Tviện Tviện Tviện Tviện KNS* KNS KNS KNS KNS KNS* KNS Tin TA KNS Tviện* Tviện Tviện Tviện Tviện
                                                   
4 S 1 AN Toán Toán Toán Toán TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD MT TV TV TV TV T.đọc T.đọc T.đọc T.đọc Tin
2 Toán AN TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV MT TV TV TV Tin Toán Toán Toán T.đọc
3 TV TV AN TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV MT Toán Toán Toán Tin TLV TLV Toán
4 TV TV TV AN Tự học Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán MT Tự học TLV TLV Tin Tự học TLV
5 Tự học Tự học Tự học Tự học AN Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học MT Tự học Tự học Tự học Tin Tự học
                                                   
C 1 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH AN T.công T.công T.công T.công TV TV TV TV Toán TA L.sử L.sử L.sử Tin TD TD TD Toán T.A
2 Toán Toán Toán Toán Toán T.công AN Toán Toán TV MT Tin TNXH TNXH TA Toán Toán Toán Toán L.sử TA Toán Toán TD TD
3 TV TV TV TV TV Toán Toán AN HĐNK HĐNK Toán Toán Toán Toán MT T.viện* TA T.viện Tin Đ.đức Toán TA L.chữ L.chữ Toán
4 Tviện* Tviện Tviện Tviện Tviện HĐNK HĐNK HĐNK AN MT HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK Tin T.viện TA T.viện T.viện L.chữ* L.chữ TA HĐNK L.chữ
                                                   
5 S 1 Toán Toán Toán Toán MT TD TD TD TD TD AN Toán Toán Toán Toán TV TV TV TV TA T.A Toán TD TD TD
2 TV TV TV MT Toán TV TV TV TV TV TV AN TV TV TV TV TV TV TA Tv TD TD Toán Toán T.A
3 TV TV MT TV TV TV TV TV TV TV TV TV AN TV TV Toán TA Toán TV TV LT&C LT&C LT&C T.A Toán
4 Tự học MT TV TV TV Toán Toán Toán Toán Toán Toán TV TV AN Tự học Tự học Toán TA Toán Toán Toán Tự học T.A LT&C LT&C
5 MT Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học AN TA Tự học Tự học Tự học Tự học Tư học T.A Tự học Tự học Tự học
                                                   
C 1 AN L.chữ L.chữ L.chữ Toán TA TV TV TV TV TNXH TNXH TV TA MT L.sử Đ.đức Đ.đức Đ.đức Tin KT KT KT KT KT
2 L.chữ AN TV Tv TV TV TA L.chữ L.chữ L.chữ TV MT TA TV T.công Đ.đức TV TV Tin Toán KH KH KH KH KH
3 TV TV AN KNS KNS L.chữ L.chữ TA KNS Toán TA TV MT KNS TV TV HĐNK Tin TV TV TV TV TV TV TV
4 KNS* KNS KNS AN T.A KNS* KNS KNS TA KNS KNS* KNS KNS MT KNS HĐNK Tin HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK
                                                   
6 S 1 TD TD TD TD TD Toán Toán Toán Toán MT TD TD TD TD TD Toán Toán Toán TD TD AN TLV TLV TLV TLV
2 TV TV TV TV TV TV TV TV MT Toán Toán Toán Toán Toán Toán TD TD TD TV TV TLV AN Toán Toán Toán
3 TV TV TV TV TV TNXH TA MT TV TV T.A TV TV TV TV TV TV TV TV TV Toán Toán AN Đ.lí Đ.lí
4 Toán Toán Toán Toán Toán Tự học MT TA TNXH TNXH TV TNXH T.A Tự học TNXH TV TV TV Toán Toán Đ.lí Đ.lí Đ.lí AN Tự học
5 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học MT Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học T.A Tự học Tự học  Tự học  Tự học  Tự học  Tự học  Tự học Tự học Tự học Tự học AN
                                                   
C 1 SHL SHL SHL SHL T.A T.A TNXH TNXH Toán SHL SHL SHL SHL SHL SHL Đ.lí Đ.lí Đ.lí Đ.lí Đ.lí L.sử L.sử L.sử L.sử L.sử
2 Toán Toán Toán Toán SHL SHL SHL SHL SHL TA Toán Toán Toán Toán Toán KT KT KT KT KT KC KC KC KC T.A
3 Tcông Tcông Tcông Tcông Tcông Tcông Tcông Tcông Tcông Tcông L.chữ L.chữ L.chữ L.chữ L.chữ SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
4 HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK HĐNK TA HĐNK
                                                   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Left-column advertisement
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,018
  • Tháng hiện tại48,703
  • Tổng lượt truy cập2,729,111
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi